Tävlingsorg

Tävlingsledare:               Sven Larsson, 0731-804751

Bitr tävlingsledare:         Håkan Axelsson, 0707-559812

Tävlingssekreterare:       C-G Magnusson, 0730-825190

Tävlingskassör:               Sven Larsson / Sigrid Larsson

Banchef:                          Mattias Franzén, 0706-531060

Stadionchef:                    Trond Lia, 0705-695937

Startchef:                        Ingemar Pihl, 0763-064780

Spårvaktschef:                Per Wall, 0707-355240

Målchef:                          Ulrik Ragnarsson, 0702-010724

Parkering:                       Jan-Olof Edman, 0725-495092

Tidtagning:                      Sigrid Larsson, 0702-490586

Web:                                C-G Magnusson, 0730-825190

Tävlingsexp. (fre-sön):   Marie Hallström, 0253-31518

Tävlingsexp. (lör-sön):   Helen Bojort, 0705-300441

Vallabodar:                     Göran Arnesson, 0706-817339

Priser:                             Linda Wallin, 0763-383853

Sjukvård:                        Trond Lia, 0705-695937

TD:                                  Per Lindberg 0702-349205

Ass TD:                           Patrik ”Palle” Håkanson 0706-940778

Speaker:                          Jonas Andersson, 0706-588177

Web sändning:                 Dala Storbild