Vallabodar

Bokas med Göran Arnesson 070-681 73 39 eller goran.arnesson@hotmail.com
Meddela antal åkare och vallare samt klubb,
Kostnad: 3500kr.
Bussar/vallalastbilar: 2000kr