Tävlingen genomförs

Jurybeslut med anledning av vind: Tävlingen genomförs. Vi bevakar händelseförloppet under tävlingens gång.

/ Jury decision due to wind: The competition will be held as planned. New decisions can be taken during the race /